21.–23. února

  • 5. ročník – Děti a sociální sítě: délka programu 45 minut, vybíráme 50 Kč
  • 6.–9. ročník – Rizika sociálních sítí a YouTube: délka programu 90 min, vybíráme 60 Kč

21. 2. – V. A, VI. A, VI. B, VIII. A
22. 2. – V. B, VII. A, VII. B, IX. A
23. 2. – V. C, VIII. B, IX. B