Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
se bude konat ve středu 24. dubna 2024 od 15:00 do 17:00 hod.

Náhradní termín: pouze po předchozí dohodě – úterý 30. 4. 2024

S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce,
popř. vyplněnou přihlášku (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání)

Zápis 2024 plakát

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o vzdělávání žáka – cizince
Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ Horoměřice pro školní rok 2024/2025
Žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odvolání proti nepřijetí do 1. ročníku ZŠ Horoměřice
Jak můžete pomoci svým dětem

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje:
pracoviště Kladno, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno,
tel. 312661044