Od Do
7:00 8:15 ranní družina
7:30 8:15 nultá vyučovací hodina
8:15 8:25 příchod žáků do školy
8:25 8:30 příprava na vyučování
8:30 9:15 1. vyučovací hodina
9:15 9:25 přestávka
9:25 10:10 2. vyučovací hodina
10:10 10:30 přestávka
10:30 11:15 3. vyučovací hodina
11:15 11:25 přestávka
11:25 12:10 4. vyučovací hodina
12:10 12:20 přestávka
12:20 13:05 5. vyučovací hodina
13:05 13:15 přestávka
13:15 14:00 6. vyučovací hodina
14:00 14:10 přestávka
14:10 14:55 7. vyučovací hodina
14:55 15:00 přestávka
15:00 15:45 8. vyučovací hodina
12:10 17:00 odpolední družina

Budova školy se zamyká  v 8:25 h.