Členové Školské rady ZŠ Horoměřice od školního roku 2022/2023

Předsedkyně Školské rady: Mgr. Monika Vacková

Zástupci zřizovatele: MVDr. Jan Herčík, CSc., Ing. Aleš Sedláček

Zákonní zástupci žáků:  Ing. Hana Kášková, Tomáš Janda

Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Monika Vacková, Marcela Frýbortová

e-mail: skolska.rada@zshoromerice.cz

Dokumenty:

Členové Školské rady ZŠ Horoměřice od školního roku 2022-2023
Jednací řád Školské rady ZŠ Horoměřice
Kompetence Školské rady
Zápis školské rady č. 1/2023–2024