Výchovný poradce: Mgr. Zdeňka Hloušková
Školní metodik prevence: Ing. Milena Petříčková
Školní speciální pedagog: Mgr. Pavlína Očadlíková, Mgr. Jana Kučerová

Informace a kontakty ZDE