Ponožkový den aneb světový den Downova syndromu – 21. března 2023
Naše škola se připojila k mezinárodnímu dni Downova syndromu. Žáci si dnes mohli obléknout rozdílné ponožky a symbolicky tak vyjádřit podporu lidem s touto diagnózou. Děkujeme všem za organizaci a realizaci ponožkového dne. FOTO

Ve dnech 7. a 14. 3. proběhl v 9. třídách preventivní program k tématu drogové závislosti. Besedu pro školu připravila paní polististka, která žáky seznámila s rizikovými faktory užívání návykových látek. Žáci měli v průběhu besedy prostor na dotazy a diskuzi. FOTO
Ve dnech 21.–23. února proběhl ve škole program primární prevence k tématu rizika sociálních sítí a YouTube. Program byl určen pro žáky 5. až 9. tříd. Hlavním cílem bylo popsat žákům možné rizikové situace, které jsou v online prostoru reálné. Žáci využili zkušeností odborného lektora a přednášky tak byly často zakončeny cennou diskuzí žáků s lektorem. Rovněž žáci sdíleli své osobní zkušenosti z online prostoru.