12 Dub / 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví od 12. 4. 2021 nařídilo povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomuto testování vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole.

Výjimky:

  1. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu, nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění Covid-19.
  2. Testovat se nemusí žáci, kteří onemocnění Covid-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
  3. Žák se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid-19 starším 14 dnů.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona (studijní podpora bude zajištěna).

Informace k testování ve škole ZDE

Dětská skupina pro děti vybraných profesí informace ZDE

Lichý týden  (od 12. 4. do 16. 4.) Sudý týden  (od 19. 4. do 23. 4.)
prezenční výuka: prezenční výuka:
I. A, I. C, I. B,
III. B, III. C, II. A, II. B,
IV. A, IV. B III. A,
V. A, V. B
distanční výuka: distanční výuka:
I. B, I. A, I. C,
II. A, II. B, III. B, III. C,
III. A, IV. A, IV. B
V. A, V. B

Výuka na 2. stupni pokračuje distančním způsobem prostřednictvím aplikace DM Software, Microsoft Teams, popř. přes e-maily zákonných zástupců. Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze zákonní zástupci obvyklým způsobem.

Všem strávníkům v prezenční formě výuky jsou obědy ve školní jídelně automaticky přihlášeny. Případné odhlášky je nutné zaslat s denním předstihem.

Obědy pro žáky na distanční výuce lze objednat na e-mailu: sj.horomerice@seznam.cz.

Výdej obědů pro žáky na distančním vzdělávání:

  • od 11:30 do 12:00 – 1. stupeň
  • od 12:00 do 12:30 – 2. stupeň

Obědy budou vydávány ve výdejním okénku školní jídelny (za obecním úřadem), a to do vlastních nádob, jídlonosičů nebo plastových krabiček.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace je nutné předem domluvit s vyučujícím, který písemně určí datum, místo a čas schůzky.

Předem děkujeme za spolupráci.

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021 3. června 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 5. května 2021 6. května 2021

 

Více zde: Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2021