31 Kvě / 2021

Sběr papíru

Soutěž tříd ve sběru papíru
31. 5.–5. 6. 2021

Převázaný papír bude možno nosit každý den od 7:30 do 8:30 h do areálu Agrivepu (statek naproti škole, 2. nádvoří).
V sobotu 5. 6. od 7:00 do 8:30 h.

Papír musí být zvážený a předán osobně, aby byla dětem váha zapsána.

Lichý týden (od 10. 5. 2021)
Sudý týden (od 3. 5. 2021)
prezenční výuka: prezenční výuka:
I. A, I. C I. B
III. B, III. C II. A, II. B
IV. A, IV. B III. A
VI. A, VII. A, VIII. A V. A, V. B
IX. VI. B, VII. B, VIII. B
distanční výuka: distanční výuka:
I. B I. A, I. C
II. A, II. B III. B, III. C
III. A IV. A, IV. B
V. A, V. B VI. A, VII. A, VIII. A
VI. B, VII. B, VIII. B IX.

Prezenční výuka dle rozvrhu.
Nulté hodiny TV jsou zrušeny.

Distanční výuka prostřednictvím aplikace DM Software, Microsoft Teams, popř. přes e-maily zákonných zástupců je pro žáky povinná. Žáka mohou omluvit pouze zákonní zástupci obvyklým způsobem.

Všem strávníkům v prezenční formě výuky jsou obědy ve školní jídelně automaticky přihlášeny. Případné odhlášky je nutné zaslat s denním předstihem.

Obědy pro žáky na distanční výuce lze objednat na e-mailu: sj.horomerice@seznam.cz.

Výdej obědů pro žáky na distančním vzdělávání:

  • od 11:30 do 12:00 – 1. stupeň
  • od 12:00 do 12:30 – 2. stupeň

Obědy budou vydávány ve výdejním okénku školní jídelny (za obecním úřadem), a to do vlastních nádob, jídlonosičů nebo plastových krabiček.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace je nutné předem domluvit s vyučujícím, který písemně určí datum, místo a čas schůzky.

Předem děkujeme za spolupráci.

 

 

12 Dub / 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví od 12. 4. 2021 nařídilo povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomuto testování vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole.

Výjimky:

  1. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu, nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění Covid-19.
  2. Testovat se nemusí žáci, kteří onemocnění Covid-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
  3. Žák se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid-19 starším 14 dnů.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona (studijní podpora bude zajištěna).

Informace k testování ve škole ZDE

Dětská skupina pro děti vybraných profesí informace ZDE