tuto stránku budeme aktualizovat v průběhu září 2022

PLATBY V ZŠ:

 • Platby provádějte na účet ZŠ – nezapomeňte uvést variabilní symbol žáka.

Číslo účtu:

 • 181803338/0300
 • VS obdržel každý žák na začátku školního roku.
 • Do poznámky vždy uvádějte, za co platbu posíláte (např: družina, ŠVP, spotřební materiál). Na účet školy neplaťte stravné!
 • Družina, školní klub………..   Kč / měsíc ( Kč/pololetí)

Spotřební materiál:

 • 1. ročník …………………  Kč
 • 2. ročník …………………  Kč
 • 3. ročník …………………  Kč
 • 4. ročník …………………  Kč
 • 5. ročník …………………  Kč
 • 6. ročník ………………..   Kč
 • 7. ročník ………………..   Kč
 • 8. ročník ………………..   Kč
 • 9. ročník ………………..   Kč