UPOZORNĚNÍ:
Poplatek za školní družinu, který byl uhrazen za období 11. 3. až 30. 6. 2020 (celkem 700 Kč), bude odečten z poplatku za ŠD v tomto školním roce, popř. z poplatku za spotřební materiál.
Část platby za kroužek keramiky paní učitelky Gerginové, který se nekonal v době od 11. 3. do 31. 5. 2020, bude vrácena bankovním převodem (813 Kč) .
Záloha na školu v přírodě za žáky, kteří se ŠvP nezúčastní, bude vrácena bankovním převodem.

PLATBY V ZŠ:

 • Platby provádějte na účet ZŠ – nezapomeňte uvést variabilní symbol žáka.

Číslo účtu:

 • 181803338/0300
 • VS obdržel každý žák na začátku školního roku.
 • Do poznámky vždy uvádějte, za co platbu posíláte (např: kroužky, družina, ŠVP). Na účet školy neplaťte stravné!
 • Družina, školní klub……….. 200 Kč / měsíc (1000 Kč/pololetí)
 • Logopedie……….. 500 Kč/celý školní rok
 • Hovory o víře jsou zdarma

Spotřební materiál:

 • 1. ročník ………………… 500 Kč
 • 2. ročník ………………… 700 Kč
 • 3. ročník ………………… 800 Kč
 • 4. ročník ………………… 900 Kč
 • 5. ročník ………………… 1000 Kč
 • 6. ročník ………………..  1100 Kč
 • 7. ročník ………………..  1200 Kč
 • 8. ročník ………………..  1200 Kč
 • 9. ročník ………………..  1200 Kč