Wellbeing – hodina ŠJ
Hodina TV pod vedením Johy – dívky VI. B a VII. B
Hodina TV pod vedením Andrejky a Niny – dívky IX. A a B
Divadlo v Dlouhé – I. C
Masopustní karneval – 1. stupeň
Florbalový turnaj dívek
Street dance
Centra aktivity – Zima – I. C
Zjišťujeme vliv kouření na dýchací soustavu a peněženku – VIII. B
Měříme tepovou frekvenci a tlak – VIII. B
Pracovní činnosti v VI. C – Ptačí krmítko
Bruslení 4. ročník
Vánoční besídka I. C
Vánoční zpívání
Pohádka O perníkovém mužíčkovi – VII. B v I. A
Zoubky a zuby
Minigolf VI. B a IX. A
Vánoční turnaj v přehazované
Vánoční obíhačka
Piškvorkový turnaj
Pracovní činnosti v I. B
Divadlo na provázku – Vánoce VII. A a VI. C
Vánoční scénky VI. B a VII. B
Techmánie a adventní Plzeň – 6. ročník
Slavnost Slabikáře v I. B
Vánoční výlet do svíčkárny Šestajovice 1. ročník
Armádní muzeum na Vítkově V. A
Předávání Slabikáře v I. C
World 4U
Projekt na přírodopis VIII. B
Mikuláš
Vánoční výlet do Regensburgu 1. 12. 2023
Pozorování buněk cibule kuchyňské – VI. A
Výtvarná výchova v I. B – kůň sv. Martina
Školní dny v 1. C
I. A a I. C v Divadle S+H
Hodina Šj v 6. ročníku
Projektová hodina Čj – IX. A – Příprava jídla
Divadlo na provázku – Happy Halloween
Scavenger Hunt
Penthea – program Lovci
Posílení well being ve třídě – 7. ročník
Sluneční soustava – IV. C
Informatika ve IV. A – Geoboard
VAŘENÍ
NG – LEGO workshop IV. C
NG – LEGO workshop III. A
Den šikovných ručiček v I. B
Výtvarná výchova 2. stupeň MENHIR
Česko-německý fond budoucnosti – výměnný jazykový pobyt v Erdingu
Rizika sociálních sítí
Pohádka O řepě – 1. B
Sportovní dopoledne 6. ročníku
Ukázka florbalu Tatran Střešovice