Jazyková škola v přírodě 6. ročník
Cyklovýlet IX. A a IX. B na Okoř
Škola v přírodě – II. A
Výměnný pobyt Erding Horoměřice – německá návštěva u nás
Úniková hra VI. C pro 4. a 5. ročník
Prevence – Policie ČR – 9. ročník
Cyklovýlet dívek ze VI. B a VII. B na Okoř
Den dětí
Spelling Bee
Antinikotin – výtvarná soutěž
Škola v přírodě Srní – IV. A, C
Jeden svět v Truhle – Jižní Amerika
Lhotka u Mělníka – Výlet V. A
Cyklistický výlet do Divoké Šárky – VI. A, VI. C
Výlet do Norimberku – 9. ročník, VIII. A, VII. B
Penthea – Dravci
Bezpečný pes – 1. ročník
Bezpečný pes – 2. ročník
Hodina španělštiny v IX. B
Voda – projekt 9. ročník
Korejská přednáška – VI. A + IX. A
Muzeum MHD a vyhlídková jízda tramvají – I A + I. C
Interaktivní představení- Neubližuj si – 6. ročník
Cimbálová muzika – 2. stupeň
Cimbálová muzika – 1. stupeň
Angličtina hrou – VI. a VIII. B
Jarní vycházka – I. C
Noc s Andersenem – 1. ročník
Ukliďme Horoměřice 6. 4. 2024 – VI. B a VII. B
Divadlo na provázku – 6. ročník
Zemědělské muzeum – 1. ročník
Ponožkový den aneb Světový den Downova syndromu – 21. března 2024
Vítání jara v I. C
Apple crumble – angličtina v VI. B
ZOO Praha: V. A
Lyžařský kurz – 3. ročník
Lyžařský kurz – 7. ročník
POKOS – Den s armádou ČR
Wellbeing – hodina ŠJ
Hodina TV pod vedením Johy – dívky VI. B a VII. B
Hodina TV pod vedením Andrejky a Niny – dívky IX. A a B
Divadlo v Dlouhé – I. C
Masopustní karneval – 1. stupeň
Florbalový turnaj dívek
Street dance
Centra aktivity – Zima – I. C
Zjišťujeme vliv kouření na dýchací soustavu a peněženku – VIII. B
Měříme tepovou frekvenci a tlak – VIII. B
Pracovní činnosti v VI. C – Ptačí krmítko
Bruslení 4. ročník
Vánoční besídka I. C
Vánoční zpívání
Pohádka O perníkovém mužíčkovi – VII. B v I. A
Zoubky a zuby
Minigolf VI. B a IX. A
Vánoční turnaj v přehazované
Vánoční obíhačka
Piškvorkový turnaj
Pracovní činnosti v I. B
Divadlo na provázku – Vánoce VII. A a VI. C
Vánoční scénky VI. B a VII. B
Techmánie a adventní Plzeň – 6. ročník
Slavnost Slabikáře v I. B
Vánoční výlet do svíčkárny Šestajovice 1. ročník
Armádní muzeum na Vítkově V. A
Předávání Slabikáře v I. C
World 4U
Projekt na přírodopis VIII. B
Mikuláš
Vánoční výlet do Regensburgu 1. 12. 2023
Pozorování buněk cibule kuchyňské – VI. A
Výtvarná výchova v I. B – kůň sv. Martina
Školní dny v 1. C
I. A a I. C v Divadle S+H
Hodina Šj v 6. ročníku
Projektová hodina Čj – IX. A – Příprava jídla
Divadlo na provázku – Happy Halloween
Scavenger Hunt
Penthea – program Lovci
Posílení well being ve třídě – 7. ročník
Sluneční soustava – IV. C
Informatika ve IV. A – Geoboard
VAŘENÍ
NG – LEGO workshop IV. C
NG – LEGO workshop III. A
Den šikovných ručiček v I. B
Výtvarná výchova 2. stupeň MENHIR
Česko-německý fond budoucnosti – výměnný jazykový pobyt v Erdingu
Rizika sociálních sítí
Pohádka O řepě – 1. B
Sportovní dopoledne 6. ročníku
Ukázka florbalu Tatran Střešovice