Divadlo na provázku, aneb když starší žáci hrají pro mladší
Tyto Velikonoce žáci 6. ročníku zahráli divadlo v anglickém jazyce. O čem bylo divadlo? Žáci si připravili vyprávění o zvyklostech ve Velké Británii a rovněž zahráli divadelní představení o ztraceném vajíčku. Divadlo zahráli svým mladším spolužákům a dokonce je naučili několik anglických slov. Projekt divadla přináší nejen prohloubení znalostí v anglickém jazyce, ale zejména přátelské vztahy a sounáležitost žáků napříč ročníky.

<<zpět