Poslední zvonění
Poslední školní den v I. A
Japonský den ve III. B
Velká cena V. B – motokáry
Vlastivědná vycházka V. B – 24. 6. 2021
Projektový den v I. A – „Den kreativního a logického myšlení“
Projektový den ve III. A – „Den kreativního a logického myšlení“
Sportovní den s pokladem – deváťáci dětem (II. A)
Sportovní den s pokladem – deváťáci dětem (II. B)
Sportovní den s pokladem – deváťáci dětem (I. A)
Sportovní den s pokladem – deváťáci dětem (I. C)
I. A – V Království čtenářů
Živá mláďata v I. B
Živá mláďata v I. A
Živá mláďata v I. C
“Travouni” z I. B
Přestávky v I. A
Lidské tělo – II. A
Papírové město – II. A
Projektový den v I. B
Projektový den ve II. B
Projektový den v I. C
Projektový den v I. A
Projektový den ve II. A
Pololetní vysvědčení v I. A
V obchodě – I. B
Sněhuláci z V. B
Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo též Epifanie
Vánoce ve II. A
Stíny – III. C
Andělé – V. B
Vesmír – V. B
Svatá Lucie
Mikulášská nadílka
Slavnost slabikáře v I. B
Slavnost slabikáře v I. C
Život v první třídě před uzavřením škol
Lampiony II. A
Podzimní výzva III. C
Podzimní výzva I. C
Podzimní výzva III. A
Podzimní výzva II. B
Podzimní výzva I. B
Podzimní výzva V. B
I. A píše jedničku
Druhý týden v I. A
ŠVP 2020 – V. A, VI. A, VII. A, VIII. B, IX.
ŠVP 2020 – IV. B, V. B, VI. B
Září 2020 – piknik VII. A
První týden v I. A
První školní den v I. B
První školní den v I. C