Od pondělí 7. 12. 2020 zahájí činnost tyto kroužky:
Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

  • Čeština pro cizince
  • English club
  • Klub komunikace v AJ
  • Bádáček
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

(Je zde omezený počet dětí v kroužku a nemíchají se ročníky)

Prosíme rodiče, aby zatím neplatili úhradu za logopedii (kroužek bude zahájen později).
Ostatní kroužky (včetně agentur) plaťte dle pokynů.

Kroužky organizované agenturou Kroužky jsou z nařízení KHS pozastaveny. Zameškané lekce budou nahrazeny.

Ve školním roce 2020/21 nabízíme:

1) Zájmové kroužky ZŠ Horoměřice

Hovory o víře – Sestra Veritas              zdarma
úterý
13:30–14:15      2. – 4. ročník
14:20–15:05     5. – 9. ročník

Logopedie – Eva Šenová                          500 Kč/školní rok
středa    14:00–16:00         dle individuální dohody
Hradí se po zapsání dítěte do kroužku na číslo účtu: 181803338/0300 – prosíme, uvádějte variabilní symbol žáka a do poznámky – logopedie!

Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 8, maximální 15–18.

2) Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU

Tyto zájmové aktivity jsou zdarma, pokračují z loňského roku, je potřeba žáky znovu přihlásit, noví zájemci dle kapacity.

Nabídka: ZDE

Bádáček pro 1. ročník – středa 13:30–14:30
Bádáček pro 2. ročník – středa 14:30–15:30
Badatel pro 4. až 6. ročník – středa 15:15–16:45
leták

English club:
3. ročník – začíná 16. 9. 2020   14:15–15:45 – již ukončen
4. ročník – začíná 17. 9. 2020   13:30–15:00 – již ukončen
2. ročník – začíná 21. 9. 2020   13:30–15:00 – již ukončen

Přihláška na kroužky ZŠ: ZDE

Ostatní zájmové kroužky zajišťují:
(platby přímo jednotlivým agenturám)

Agentura Kroužky – Klub komunikace, Gymnastika, Angličtina, Vědecké pokusy, Moderní tanec
Nabídka: ZDE
Pokyny k přihlašování na: www.krouzky.cz

Talent Academy – Sportovky, Hudební kroužky
Nabídka a pokyny k přihlašování na: www.talentacademy.cz

Tatran Střešovice – Florbal
Nabídka a pokyny k přihlašování zde: Tatran – přihláška do kroužku

Petra Kalinová – Výtvarná dílna
Nabídka: ZDE
Přihláška: ZDE

Další informace o nabídce na samostatných letácích a webových stránkách.