Začátek školního roku 2. září 2024
Konec I. pololetí 31. ledna 2025
Konec II. pololetí
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Zápis žáků do 1. třídy
Hlavní prázdniny
Třídní schůzky/konzultace
Pedagogické rady
Ředitelské volno (volný den)