Začátek školního roku 4. září 2023
Konec I. pololetí 31. ledna 2024
Konec II. pololetí 28. června 2024
Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2023
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny 19. února – 25. února 2024
Velikonoční prázdniny 28. března 2024
Zápis žáků do 1. třídy 24. dubna 2024
Hlavní prázdniny 29. červen – 1. září 2024
Třídní schůzky/konzultace
Pedagogické rady
6. září 2023, 22. listopadu 2023, 24. ledna 2024, 17. dubna 2024, 19. června 2024
Ředitelské volno (volný den) 29. září 2023