Začátek školního roku 1. září 2021
Konec I. pololetí 31. ledna 2022
Konec II. pololetí 30. června 2022
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Zápis žáků do 1. třídy
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2022
Třídní schůzky
Konzultační hodiny
Pedagogické rady
Ředitelské volno (volný den)