Začátek školního roku 1. září 2021
Konec I. pololetí 31. ledna 2022
Konec II. pololetí 30. června 2022
Podzimní prázdniny 27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 20212. ledna 2022
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 7. – 13. února 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Zápis žáků do 1. třídy 20. dubna 2022
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2022
Třídní schůzky/konzultace
Pedagogické rady
2. září 2021 (1. třídy), 8. září (2.-9. roč.),
24. listopadu 2021, 19. ledna 2022,
27. dubna 2022, 22. června 2022
Ředitelské volno (volný den) 27. září 2021