Začátek školního roku 1. září 2020
Konec I. pololetí 31. ledna 2021
Konec II. pololetí 30. června 2021
Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020
Vánoční prázdniny 21. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 8. března – 14. března 2021
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
Zápis žáků do 1. třídy 21. dubna 2021
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2021
Třídní schůzky 2. září 2020, 20. ledna 2021
Konzultační hodiny 25. listopadu 2020, 28. dubna 2021
Pedagogické rady 2. září 2020, 25. listopadu 2020, 20. ledna 2021,
28. dubna 2021, 23. června 2021
Ředitelské volno (volný den)  16. listopadu 2020