Začátek školního roku 5. září (1. stupeň) / 1. září (2. stupeň)
Konec I. pololetí 31. ledna 2023
Konec II. pololetí 30. června 2023
Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2022
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 13. února – 19. února 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023
Zápis žáků do 1. třídy 19. dubna 2023
Hlavní prázdniny 1. července – 3. září 2023
Třídní schůzky/konzultace
Pedagogické rady
7. září 2022, 23. listopadu 2022, 18. ledna 2023, 26. dubna 2023, 21. června 2023
Ředitelské volno (volný den) 1., 2. září 2022 (1. stupeň), 18. listopadu 2022