Výuka podle rozvrhu 1. a 2. stupně (zrušena rotační výuka).

Preventivní testování žáků bude probíhat jedenkrát týdně (v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu).
Žáci nemusí mít během výuky nasazeny roušky. Ve společných prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Obědy ve školní jídelně jsou pro všechny strávníky automaticky přihlášeny.

Provoz školní družiny od 7:00 do 17:00 hod.

12 Dub / 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví od 12. 4. 2021 nařídilo povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomuto testování vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole.

Preventivní testování žáků bude probíhat jedenkrát týdně (v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu).
Žáci nemusí mít během výuky nasazeny roušky. Ve společných prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Výjimky:

 1. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu, nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění Covid-19.
 2. Testovat se nemusí žáci, kteří onemocnění Covid-19 již prodělali a neuplynulo více než 180 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 3. Testovat se nemusí osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID19 a doloží, že:
  a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  c
  ) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID19.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona (studijní podpora bude zajištěna).