5 Pro / 2016

Mikulášská nadílka ve třídách

16 Pro / 2016

4.B – Vánoční noc ve třídě

Co nás čeká? Soutěže, kvízy, koledy, vánoční pohádky a příběhy.

20 Pro / 2016

Aucassin a Nicoletta – Divadlo v Dlouhé

4.A , 4.B
Loutková rytířská komedie na motivy francouzské legendy.

22 Pro / 2016

Vánoční program tříd

Dopolední program v jednotlivých třídách – vánoční dílny, besídky, výlety, procházky do okolí,…