4 Zář / 2017

Zahájení školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 2017/2018 v pondělí 4.září od 8:30 hod.

Zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku proběhne v pondělí 4. září od 8:30 hod. v tělocvičně školy a následně v kmenových třídách. Třídní učitelky 1. tříd si vyzvednou děti před školou (popř. v šatně). Seznamy prvňáčků budou vyvěšeny na dveřích hlavní budovy. Informace o schůzce rodičů žáků 1. ročníku poskytnou třídní učitelky.

Žáci 2. – 7. ročníku zahájí školní rok v kmenových třídách. Třídní učitelé si je vyzvednou v prostorách šaten. 

Vyučování pro všechny ročníky začíná v 8:30 a končí v 9:15 hod. 

Školní družina je pro přihlášené žáky 2. až 3. ročníku. Ranní družina je od 7:00 hod., dále po skončení vyučování od 9:15 do 16:30 hod.

Obědy budou z technických důvodů až od úterý 5. 9., kdy začíná výuka pro všechny ročníky.

Pokud tedy půjde vaše dítě do družiny, dejte mu s sebou do batůžku velkou svačinu (i místo oběda), pití , převlečení na ven a pohodlné boty.

lnformace pro rodiče žáků 1. třídy ve školním roce 2017/2018 najdete zde: Informace pro rodiče žáků 1.třídy