29 Lis / 2020

Obědy pro žáky na distanční výuce

Od 23. 11. 2020 budou obědy vydávány ve výdejním okénku školní jídelny (za obecním úřadem), a to do vlastních nádob, jídlonosičů nebo plastových krabiček.

Výdej obědů:

  1. stupeň od 11:30 do 12:00
  2. stupeň od 12:00 do 12:30

Obědy pro žáky na distanční výuce lze objednat na emailu: sj.horomerice@seznam.cz.

29 Lis / 2020

Organizace vzdělávání od 18. listopadu 2020

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 nařízením vlády ČR dochází ke změně v organizaci vzdělávání:

1. a 2. ročník – povinná prezenční výuka podle upraveného rozvrhu – 4 vyučovací hodiny (je zakázán zpěv a sportovní činnost). Příchod do školy je od 8:10 do 8:30 h podle pokynů třídní učitelky.

Obědy ve školní jídelně jsou automaticky přihlášeny. Odpolední školní družina bude v provozu do 16:00 h, ranní družina je zrušena (aby nedocházelo ke spojování třídních kolektivů).

Při příchodu do školy a při pobytu ve všech prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáci musí mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Ostatní hygienické prostředky zajišťuje škola.

3. až 9. ročník – pokračuje distanční vzdělávání. Školní družina a zájmové kroužky jsou zrušeny.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace je nutné předem domluvit s vyučujícím, který písemně určí datum, místo a čas schůzky.

Předem děkujeme za spolupráci.

30 Lis / 2020

Organizace vzdělávání od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 nařízením vlády ČR dochází ke změně v organizaci vzdělávání:

1. stupeň – povinná prezenční výuka podle upraveného rozvrhu.
Příchod do školy je od 8:10 do 8:30 h podle pokynů třídní učitelky.

2. stupeň – rotační výuka:
lichý týden:

  • VI. A, VII. A, VIII. A. a 9. ročník – prezenční výuka
  • VI. B, VII. B, VIII. B. – distanční vzdělávání

sudý týden:

  • VI. B, VII. B, VIII. B. a 9. ročník – prezenční výuka
  • VI. A, VII. A, VIII. A. – distanční vzdělávání

Nulté hodiny Tv jsou zrušeny.

Obědy ve školní jídelně jsou pro žáky na prezenční výuce automaticky přihlášeny. Odpolední školní družina bude v provozu do 16:00 h, ranní družina je zrušena (aby nedocházelo ke spojování třídních kolektivů).

Při příchodu do školy a při pobytu ve všech prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáci musí mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Ostatní hygienické prostředky zajišťuje škola.

Výdej obědů pro žáky na distančním vzdělávání: od 11:30 do 12:00 h.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace je nutné předem domluvit s vyučujícím, který písemně určí datum, místo a čas schůzky.

 

Předem děkujeme za spolupráci

3 Pro / 2020

Vánoční fotografování jednotlivců – I. stupeň

Soubor fotografií za cca 300 Kč.