Žáci první třídy mají po celý rok pouze čtyři vyučovací hodiny.
Výuka začíná v 8:30 h.
Budova školy se zamyká v 8:25 h.

Od Do
7:00 8:15 ranní družina
7:30 8:15 nultá vyučovací hodina
8:15 8:25 příchod žáků do školy
8:25 8:30 příprava na vyučování
8:30 9:15 1. vyučovací hodina
9:15 9:25 přestávka
9:25 10:10 2. vyučovací hodina
10:10 10:30 přestávka
10:30 11:15 3. vyučovací hodina
11:15 11:25 přestávka
11:25 12:10 4. vyučovací hodina


Rozvrh v 1. týdnu

 • 1. 9. jedna vyučovací hodina zahájení v kmenové třídě 
 • 2. 9. dvě vyučovací hodiny
 • 3. 9. tři vyučovací hodiny
 • od 6. 9. čtyři vyučovací hodiny

  Školní družina je otevřena od 2. 9. (ihned po druhé vyučovací hodině).

  Školní obědy lze přihlásit na tel. čísle: 220 971 469 nebo na emailové adrese

  sj.horomerice@seznam.cz


  Veškeré informace najdete na webových stránkách školy

  www.zshoromerice.cz
  .

  První schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku proběhne v 1. týdnu nového školního roku
  ve čtvrtek 2. 9. od 17:00 h.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd 2021/2022 (PDF)
Potřeby pro 1. třídu 2021/2022 (PDF)