INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

časové rozvržení dne:

od do
7:00 8:15 ranní družina
8:15 8:25 příchod žáků do školy
8:25 8:30 příprava na vyučování
8:30 9:15 1. vyučovací hodina
9:15 9:25 přestávka
9:25 10:10 2. vyučovací hodina
10:10 10:30 přestávka
10:30 11:15 3. vyučovací hodina
11:15 11:25 přestávka
11:25 12:10 4. vyučovací hodina
12:10 17:00 odpolední družina

 

Žáci první třídy mají po celý rok pouze čtyři vyučovací hodiny.

Výuka začíná v 8:30 h.
Budova školy se zamyká v 8:25 h.

Rozvrh v 1. týdnu

  • 4. 9. – jedna vyučovací hodina – zahájení v kmenové třídě
  • 5. 9. – dvě vyučovací hodiny
  • 6. 9. – tři vyučovací hodiny
  • od 7. 9. – čtyři vyučovací hodiny

Školní družina je otevřena od 5. 9.

Školní obědy lze přihlásit na tel. čísle: 220 971 469 nebo na e-mailové adrese sj.horomerice@seznam.cz

Veškeré informace najdete na webových stránkách školy www.zshoromerice.cz.

První schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku proběhne ve středu 6. 9. od 17:00 h.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd 2023 (PDF)

<<zpět