Třídní učitelka: Zuzana Formánková

E-mail: zuzana.formankova@zshoromerice.cz

Rozvrh hodin:

IX. 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Z NJ M ČJ AJ
Úterý AJ M M ČJ VO VV VV
Středa M AJ ČJ FY CH D
Čtvrtek TV / TV TV / TV NJ M AJ ČJ
Pátek CH D ČJ HV INF

Ostatní vyučující:

ČJ, NJ….Mgr. Eva Telíšková
AJ….Ing. Milena Petříčková
CH, PČ…Mgr. Zdeňka Hloušková
PŘ…Mgr. Zuzana Schmidtová
Z, INF, VO…Bc. Lukáš Kocourek
D…..Mgr. Sabina Veigertová
VV…Mgr. Lidija Gumanská
HV…MgA. Veronika Kohout
TV…Bc. Lukáš Kocourek, Bc. Jan Svoboda

<zpět