Třídní učiteka: Bc. Pavlína Valtrová

E-mail: pavlina.valtrova@zshoromerice.cz

Rozvrh hodin:

V. A 1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ M ČJ / AJ   AJ / ČJ  
Úterý M ČJ / AJ   AJ / ČJ   VL TV TV
Středa M / AJ   AJ / M  ČJ VV / INF
Čtvrtek M ČJ ČJ VL INF /
Pátek HV ČJ / AJ   AJ / ČJ   M

Ostatní vyučující:

M, INF – Mgr. Marcela Vaníčková
ČJ, VL, VV – Ing. Eva Flídrová
HV – MgA. Veronika Kohout
PČ – Mgr. Tereza Kunešová
TV – Bc. Jan Svoboda

 

<zpět