Třídní učitelka: Petra Holmanová

E-mail: petra.holmanova@zshoromerice.cz

Rozvrh hodin:

IV. B 1 2 3 4 5
Pondělí AJ / ČJ   VL ČJ / AJ   M ČJ
Úterý ČJ M AJ / AJ   M
Středa ČJ M TV TV ČJ
Čtvrtek ČJ / AJ   AJ / ČJ   VL M
Pátek VV ČJ HV ČJ

Ostatní vyučující:

M PaedDr. Yveta Veverková
AJ Ing. Milena Petříčková, Bc. Pavlína Valtrová
VL Ing. Eva Flídrová
VV, PČ Barbora Picková
HV MgA. Veronika Kohout

 <zpět