Třídní učitelka: Mgr. Marie Škorňová

E-mail: marie.skornova@zshoromerice.cz

Dočasný rozvrh hodin platný do 24. 4. 2024 z důvodu plavání 4. ročníku:

III. B 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ AJ / M  M / AJ  ČJ TV
Úterý ČJ M PRV ČJ HV
Středa ČJ / AJ   M AJ / ČJ   ČJ TV
Čtvrtek M AJ / ČJ   ČJ / AJ   VV VV
Pátek ČJ M ČJ PRV

Rozvrh hodin:

III. B 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ AJ / M  M / AJ  ČJ TV
Úterý ČJ M PRV ČJ HV
Středa ČJ / AJ   AJ / ČJ   M ČJ TV
Čtvrtek M AJ / ČJ   ČJ / AJ   VV VV
Pátek ČJ M ČJ PRV

Ostatní vyučující:

AJ PhDr. Ladislava Šináglová, Lucie Drapáková
VV Barbora Picková
HV Mgr. Karin Gelnarová

 <<zpět