2.3.2017  navštívil naši třídu archivář Státního okresního archivu Praha – západ pan PhDr. Pavel Buchtele se svou kolegyní paní Blankou Šoltysovou. Přinesli nám k nahlédnutí několik krásných starých kronik. Mohli jsme tak náhlédnout do historie naší školy i obce.

<<zpět