Zápis proběhl ve středu 19. dubna 2023

Hromadné rozhodnutí o přijetí ZDE

Kritéria pro přijímací řízení do ZŠ Horoměřice
Informace k zápisu

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o vzdělávání žáka – cizince
Žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odvolání proti nepřijetí do 1. ročníku ZŠ Horoměřice
Jak můžete pomoci svým dětem

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje:
pracoviště Kladno, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno,
tel. 312661044