Zápis žáků do 1. tříd na školní rok 2022/2023 se bude konat 20. dubna 2022

 

Celková kapacita školy neumožní ve školním roce 2022/23 přijímání žáků mimo spádovou oblast.

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Kritéria k zápisu 2022/2023
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žák-cizinec
Žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odvolání proti nepřijetí do 1. ročníku ZŠ Horoměřice
Jak můžete pomoci svým dětem