Třídní učitelka: Mgr. Marcela Vaníčková

E-mail: marcela.vanickova@zshoromerice.cz

Rozvrh hodin:

V. C 1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ M / AJ   AJ / M  VL
Úterý INF / ČJ ČJ / INF HV M TV TV
Středa AJ / AJ   ČJ M VV
Čtvrtek AJ / ČJ   ČJ / AJ   M ČJ
Pátek AJ / AJ   ČJ M VL ČJ

Ostatní vyučující:

Mgr. Hana Radějová
AJ Ing. Milena Petříčková, Mgr. Pavlína Valtrová
TV Bc. Jan Svoboda
VV, PČ Barbora Picková
HV MgA. Veronika Kohout
INF Mgr. Tereza Kunešová

 <zpět