1.–6. 12. 2019

Železná Ruda – Špičák, hotel Čertův mlýn

Cena  3.850 Kč (+příspěvek školy 800 Kč)

  • Platbu 3.850 Kč posílejte na účet školy 181803338/0300 (uveďte VS) do 30. 10. 2019!
  • VS obdržel každý žák na začátku školního roku (je stejný jako loni)
  • Do poznámky vždy uvádějte, za co platbu posíláte.

 

Další informace ke škole v přírodě obdržíte na třídních schůzkách 20. 11. 2019.

Před odjezdem budeme vyžadovat:

  • Posudek o zdravotní způsobilosti
  • Prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny

    Formuláře si můžete stáhnout na webu školy, případně vám je na vyžádání poskytneme.

 

<zpět