Termín 12. – 17. 5. 2019

sportovní areál hotelu Fuferna v Sušici
Hotel Fuferna
Bazén Sušice

Cena: 3700 Kč

Zaplatit do 13. 3. 2019

Plaťte na účet školy 181803338/0300
VS obdržel každý žák na začátku školního roku, do poznámky uvést ŠvP.

 

<zpět