Místo: Chotěboř

Termín: 2. 6.–6. 6. 2024

Cena: 4590 Kč bez pojištění, pojištění 100 Kč (nepovinné)

Záloha: 3000 Kč do konce března
Doplatek: 1590 Kč (bez pojištění) do 10. 5. 2024

Platba na účet školy: 181803338/0300 – nezapomeňte uvést variabilní symbol žáka, do poznámky: ŠVP

 

<<zpět