Termín: 14.-20. 6. 2018

Hotel Energetik, Hnědý vrch 56, 54221 Pec pod Sněžkou, více info. na: http://energetikpec.cz/

Cena: 3900 Kč (3950 Kč)

Záloha: 1580 Kč (zahrnuje pojištění storna) nebo 1630 Kč (rozšíření pojištění o připojištění odpovědnosti za škody a PŘERUŠENÍ CESTY – v  případě pozdějšího nástupu nebo dřívějšího odjezdu).
Platba do 14.1.2018.

Doplatek: 2320 Kč do 10. 5. 2018

(cena byla navýšena o 100 Kč z důvodu zvýšení ceny dopravy na žáka – je nižší počet žáků, cena se rozpočítává dle skutečného počtu žáků, informaci o doplatku mají žáci v notýsku)

Plaťte na účet školy: 181803338/0300

Nezapomeňte VS (školní) vašeho dítěte! Do poznámky uveďte ŠVP.

PLAVÁNÍ

Informace o kurzu

 • kurz probíhá pod vedením dvojice učitelů plavání s akreditací MŠMT
  • výuka probíhá denně v průběhu osmidenního pobytu a je dělena do 45-60minutových celků tak, aby co nejméně zatížila mladý organismus
  • děti jsou rozděleny do 6 malých skupin podle výkonnosti
  • k výuce je používána řada moderních metodických pomůcek
  • celý program je sestaven tak, aby se děti nejen učily, ale také bavily
  • vlastní bazén v objektu, žádné docházení

<zpět