Interaktivní představení- Neubližuj si
V pátek 5. dubna měli žáci 6. ročníku možnost shlédnout a aktivně se zapojit do divadelního představení se třemi modelovými situacemi na téma šikana. V průběhu děje žáci zažili pohled agresora, oběti a přihlížejícího. Divadelní představení u žáků posiluje dovednost nalézt řešení a ochranu sebe a svých spolužáků.
Divadlo na provázku, aneb když starší žáci hrají pro mladší
Tyto Velikonoce žáci 6. ročníku zahráli divadlo v anglickém jazyce. O čem bylo divadlo? Žáci si připravili vyprávění o zvyklostech ve Velké Británii a rovněž zahráli divadelní představení o ztraceném vajíčku. Divadlo zahráli svým mladším spolužákům a dokonce je naučili několik anglických slov. Projekt divadla přináší nejen prohloubení znalostí v anglickém jazyce, ale zejména přátelské vztahy a sounáležitost žáků napříč ročníky.
FOTO

 

Ponožkový den – Světový den Downova syndromu
S každou ponožkou jinou, tak takto přichází žáci 21. března do školy. Pokud nevíte, proč naše škola “ponožkuje”, rádi vysvětlíme a možná se připojíte k nám “ponožkářům.” My ponožkáři chceme vyjádřit podporu Světovému dni Downova syndromu. Vyučující napříč prvním a druhým stupněm toto téma otevřeli na hodinách prvouky, výchovy ke zdraví, občanské výchovy, ale i při výuce anglického, španělského a německého jazyka. Budeme rádi, když se také zapojíte.


Škola se zapojila do týdne wellbeing
a toto téma se postupně prolínalo do jednotlivých předmětů. Zejména pak v rámci občanské výchovy, výchovy ke zdraví a dokonce i výuky jazyků. Umět popsat věci nebo situace, které nám dělají radost či místa, kde se dobře relaxuje, bylo jedním z bodů diskuze s žáky. Projekty z hodin španělštiny viz foto.
FOTO

Žáci 2. stupně postupně procházejí preventivním programem, který se věnuje tématu duševní hygiena, wellbeing a zvládání stresu. Preventivní program má za cíl podpořit dobrý pocit žáků ve škole a posílit celkovou školní pohodu. Žáci se do projektu aktivně zapojili a věříme, že tento projekt přispěje k pozitivnímu klimatu školy.


Prožít si nová slovíčka a hned je všechny ochutnat
, to byl cíl hodiny španělštiny v 6. ročníku. Žáci si připravili ovocný a zeleninový salát. Dále procvičili základní slovíčka. Posezení u stolu a vyprávění rovněž napomáhá k posílení dobrých vztahů ve třídě.
FOTO

Žáci žákům – Happy Halloween: V týdnu od 30. října představili starší žáci divadelní vystoupení Happy Halloween. Vystoupení připravili pro mladší spolužáky. Projekt školního divadla si klade za cíl společnou zážitkovou výuku v anglickém jazyce a posílení spolupráce mezi třídami a ročníky. Divadlo na provázku – pejsek a kočička mělo doznění. Španělštináři z 8. ročníku donesli do školy výborný dort. Jestli ho upekli společně pejsek a kočička, to už nevíme.
FOTO

V rámci zážitkové pedagogiky a posílení wellbeing ve třídě si žáci 7. ročníku připravili v hodině španělštiny občerstvení, které odpovídá kulturním zvyklostem Jížní Ameriky. Všem nám chutnalo.
FOTO

Rizika sociálních sítí.
V pátek 22. září proběhla pro žáky 4. a 5. ročníků přednáška na téma děti a sociální sítě. Přednáška žákům představila význam a rozdělení sociálních sítí, aplikace na sociálních sítích a možná rizika při komunikaci. Žáci využili prostor pro diskuzi na přednášce a sdíleli vlastní zkušenosti a názory k tématu.
FOTO

 

<<zpět