V týdnu od 4. prosince žáci druhé stupně zažili projektové dny “World for You”. V anglickém jazyce měli možnost sdílet prezentace k následujícím zemím: Brazílie, Velká Británie, Německo, Rakousko, Sudan, Mexiko a Kolumbie. Projekt přispěl nejenom k zlepšení jazykových znalostí žáků, ale rovněž seznámil žáky s kulturou a tradicí těchto zemí. Děkujeme za projektové dny
FOTO

Linka bezpečí. V pátek 23. června proběhla pro žáky z 9. ročníků beseda od lektorek z Linky bezpečí. Tématem této interaktivní schůzky byla rodina a vztahy. Žáci rovněž poznali, jak funguje tato krizová linka.

Přednáška o první pomoci. V týdnu od 19. do 23. června 2023 proběhla formou projektových prezentací od žáků 9. tříd pro ostatní ročníky přednáška k první pomoci. Žáci využili při přednášce i názornou pomůcku – resuscitační figurínu.

Přednáška o první pomoci proběhla v květnu pro žáky 8. a 9. ročníků. Přednášku vedl zdravotník ze Středočeské záchranné služby. V úvodu byli žáci seznámeni s teorií první pomoci a v druhé části následovala zkouška masáže srdce na figuríně včetně použití defibrilátoru. FOTO

Žáci 9. ročníků vypracovali formou projektu nástěnku k tématu prevence, která je umístěna v suterénu budovy C u jídelny. Nástěnka seznamuje všechny žáky ZŠ Horoměřice s oblastí prevence a poskytuje kontakty na organizace, které mohou pomoc a poradit dětem v náročných životních situacích. Dále jsou zveřejněny kontakty na metodika prevence a výchovného poradce školy.

Prevence alkohol a návykové látky. Ve středu 3. května proběhla v VIII. A v rámci preventivních programů školy beseda na téma návykové látky. Paní policistka žáky seznámila s právním rámcem problematiky a následně pokračovala diskuze. V průběhu diskuze měli žáci možnost sdílet své názory a obavy k tématu. FOTO

Den Země – Environmentální vzdělávání
V měsíci dubnu jsme si ve škole připomněli Den Země. Žáci vyzdobili chodby a některé třídy. V hodině anglického jazyka žáci využili novou slovní zásobu k tématu: Our Environment and Climate change. Do projektů žáci zapracovali význam péče o naší planetu. FOTO

Ponožkový den aneb světový den Downova syndromu – 21. března 2023
Naše škola se připojila k mezinárodnímu dni Downova syndromu. Žáci si dnes mohli obléknout rozdílné ponožky a symbolicky tak vyjádřit podporu lidem s touto diagnózou. Děkujeme všem za organizaci a realizaci ponožkového dne. FOTO

Ve dnech 7. a 14. 3. proběhl v 9. třídách preventivní program k tématu drogové závislosti. Besedu pro školu připravila paní polististka, která žáky seznámila s rizikovými faktory užívání návykových látek. Žáci měli v průběhu besedy prostor na dotazy a diskuzi. FOTO
Ve dnech 21.–23. února proběhl ve škole program primární prevence k tématu rizika sociálních sítí a YouTube. Program byl určen pro žáky 5. až 9. tříd. Hlavním cílem bylo popsat žákům možné rizikové situace, které jsou v online prostoru reálné. Žáci využili zkušeností odborného lektora a přednášky tak byly často zakončeny cennou diskuzí žáků s lektorem. Rovněž žáci sdíleli své osobní zkušenosti z online prostoru.