17 Kvě / 2021

Provoz školy od 17. 5. 2021

Plánováno Nezařazené

Výuka podle rozvrhu 1. a 2. stupně (zrušena rotační výuka).

Preventivní testování žáků bude probíhat jedenkrát týdně (v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu).
Žáci nemusí mít během výuky nasazeny roušky. Ve společných prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Obědy ve školní jídelně jsou pro všechny strávníky automaticky přihlášeny.

Provoz školní družiny od 7:00 do 17:00 hod.