9 Bře / 2021

Strahovský klášter – výlet s panem farářem Berkou – II.