9 Led / 2022

2022 – Projektový den ve II. A – "Stavitelé věží"