Zájmové kroužky začínají v pondělí 30. 9. 2019. Podrobné informace budou k dispozici během září.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ HOROMĚŘICE

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme:

Pondělí Míčové hry 14:30-15:15 5.-6. ročník 600 Kč
15:15-16:00 7.-9. ročník 600 Kč
Keramika (max. 15 žáků) 12:45-13:45 1. ročník 1 300 Kč
Úterý Hovory o víře 13:30-14:15 2.-4. ročník zdarma
14:20-15:05 5.-9. ročník zdarma
Středa Španělština pro začátečníky a mírně pokročilé 14:00-15:00 5.-6. ročník zdarma
Logopedie 14:00-16:00 dle individuální domluvy 500 Kč/rok

 

Hovory o víře Sestra Veritas
Keramika pro 1. ročník Petra Gerginová
Logopedie Eva Šenová
Míčové hry Tomáš Píša
Španělština Milena Petříčková


Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 8, maximální 15 – 18.
Kroužky se hradí na konci září a ledna na účet školy číslo: 181803338/0300 – prosíme, uvádějte variabilní symbol žáka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a účel platby.

VÝTVARNÁ DÍLNA PETRY KALINOVÉ
Pondělí 13:45–14:30 1. ročník
14:40–15:25 2. ročník
Úterý 13:25–14:10 3.–4. ročník 1300 Kč/pololetí
14:20–15:05 5.–6. ročník Platba na účet:
Středa 13:25–14:10 3.–4. ročník 155432094/0300
14:20–15:05 5.–6. ročník
Čtvrtek 13:10–13:55 1. ročník petakalinova@seznam.cz
14:05–14:50 2. ročník

 

KERAMIKA          Lucie Vacková
13:30–14:30 2.–3. ročník 1300 Kč/pololetí (15 lekcí)
Středa 14:30–15:30 4.–5. ročník Platba na účet:
15:30–16:30 6.–9. ročník 51–2592540287/0100

Další kroužky zajišťují agentury:

 

Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:
(Aktivity začínají  od pondělí 30. 9. 2019)

Další informace: monika.vacková@zshoromerice.cz