Podrobné informace budou k dispozici během září.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ HOROMĚŘICE

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme:

Pondělí
Úterý
Středa

 


Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 8, maximální 15 – 18.
Kroužky se hradí na konci září a ledna na účet školy číslo: 181803338/0300 – prosíme, uvádějte variabilní symbol žáka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a účel platby.

Další kroužky zajišťují agentury:

 

Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Další informace: monika.vacková@zshoromerice.cz