Prosíme rodiče, aby zatím neplatili úhradu za logopedii (kroužek bude zahájen později). Ostatní kroužky (včetně agentur) plaťte dle pokynů .

Kroužky organizované agenturou KROUŽKY jsou z nařízení KHS do 18. 10. 2020 pozastaveny. Činnost zahájí v týdnu od 19. 10. 2020. Zameškané lekce budou nahrazeny.

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme:

1) Zájmové kroužky ZŠ Horoměřice

Hovory o víře – Sestra Veritas              zdarma
úterý
13:30 – 14:15      2. – 4. ročník
14:20 – 15:05     5. – 9. ročník

Logopedie – Eva Šenová                          500 Kč/školní rok
středa    14:00 – 16:00         dle individuální dohody
Hradí se po zapsání dítěte do kroužku na číslo účtu: 181803338/0300 –prosíme, uvádějte variabilní symbol žáka a do poznámky – logopedie!

 

Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 8, maximální 15 – 18.

 

2) Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU

Tyto zájmové aktivity jsou zdarma, pokračují z loňského roku, je potřeba žáky znovu přihlásit, noví zájemci dle kapacity.

Nabídka: ZDE

Bádáček pro 1. a 2. ročník –  středa 13:30-15:00
Badatel pro 4. až 6. ročník – středa 15:15-16:45
leták

English club:
3. ročník…začíná 16. 9 . 2020    14:15–15:45
4. ročník…začíná 17. 9. 2020     13:30–15:00
2. ročník…začíná 21. 9. 2020     13:30–15:00

Přihláška na kroužky ZŠ:  ZDE

Ostatní zájmové kroužky zajišťují:
– platby přímo jednotlivým agenturám

Agentura Kroužky – Klub komunikace, Gymnastika, Angličtina, Vědecké pokusy,       Moderní tanec
Nabídka: ZDE
Pokyny k přihlašování na: www.krouzky.cz

Talent Academy – Sportovky, Hudební kroužky
Nabídka a pokyny k přihlašování na: www.talentacademy.cz

Tatran Střešovice – Florbal
Nabídka a pokyny k přihlašování zde: Tatran – přihláška do kroužku

Petra Kalinová – Výtvarná dílna
Nabídka:  ZDE
Přihláška:  ZDE

Další informace o nabídce na samostatných letácích a webových stránkách.