Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

  • pro 3.-4.ročník            pondělí 13:30–15:00            Zuzana Soudková
    Děti ze čtenářského kroužku 3. – 4. ročníku se pravidelně scházejí každé pondělí u školní knihovny. Potom podle potřeb odchází do třídy, do kuchyňky nebo do místní knihovny. Průběžně se seznamují s různými literárními žánry, diskutují o nich, učí se prezentovat a také tvoří. Pro děti z 1. tříd vytvořily jednoduché příběhy formou komiksů.  FOTO
  • pro 5.-7. ročník           čtvrtek 14:15–15:45              Eva Flídrová
    návštěva knihovny

Minimální počet 6, maximální počet 10 žáků. Aktivity jsou zdarma.