Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

  • pro 2.-4. ročník    středa 13:30-15:00
  • pro 5.-7. ročník    středa 14:30-16:00
  • foto