Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ