Aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

  • pro 2.-4. ročník
  • pro 5.-7. ročník
  • foto