Číslo účtu ŠJ:

 • 181803768 / 0300
 • VARIABILNÍ SYMBOL mají děti nalepený v notýsku, nebo ŽK.
 • PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO na internet dostanou žáci ZŠ na začátku školního roku.

Úhrada stravného:

Bankovním převodem do 15. dne v měsíci

 • zadejte trvalý příkaz (10 plateb)
 • zadejte variabilní symbol
 • neslučujte platby sourozenců!
 • NA ÚČET ŠJ plaťte opravdu jen stravné! Družinu, kroužky, ŠVP…, plaťte na účet školy!

Cena obědů

 • 1. kategorie 7-10 let – 22 Kč / 462 Kč měsíčně
 • 2. kategorie 11-14 let – 24 Kč / 504 Kč měsíčně

Žák, který v průběhu školního roku (1. 9.-31. 8.) dosáhne věkové hranice 11 let, je od září zařazen již do vyšší kategorie.

Odhlašování:

 • strava se odhlašuje den předem do 12 hodin!
 • telefonicky, emailem
 • osobně v kanceláři školní jídelny (u hlavního vchodu) po: 8:00-16:00 hodin
 • na internetu: http://195.144.96.178  (viz návod níže)
Odhlašování po internetu