Zápis žáků do I. tříd na školní rok 2021–2022
proběhne 21. dubna 2021 (v případě, že bude probíhat prezenčně).
Podrobnosti zveřejníme začátkem března dle pokynů MŠMT.

Celková kapacita školy neumožní v příštím školním roce 2021–22 přijímání žáků mimo spádovou oblast.

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žák-cizinec
Žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odvolání proti nepřijetí do 1. ročníku ZŠ Horoměřice
Jak můžete pomoci svým dětem