Zápis pro školní rok 2020/2021
proběhl ve dnech 1. 4. až 22. 4. 2020

ROZHODNUTÍ
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka Základní školy Horoměřice, okres Praha-západ, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Horoměřice, okres Praha-západ, od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

204-01/2020  až  204-12/2020

 204-14/2020  až  204-24/2020

 204-26/2020  až  204-33/2020

 204-35/2020

 204-37/2020  až  204-51/2020

 52/2020 až 71/2020

 205-01/2020  až  205-08/2020

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je třeba podat písemně ředitelce základní školy, a to ve lhůtě patnácti pracovních dní od doručení rozhodnutí. Lze použít formulář školy.

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Hromadné rozhodnutí o přijetí 2020-21
Odvolání proti nepřijetí do 1. ročníku ZŠ Horoměřice
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žák - cizinec
Žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jak můžete pomoci svým dětem