Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte.

Podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a Žádosti o odklad povinné školní docházky bude možné několika způsoby:

Ve dnech 1. 4. až 22. 4. 2020

  1. datovou schránkou: hyymkq4
  2. e-mailem s elektronickým podpisem: zs.horomerice@centrum.cz
  3. poštou (žádost musí být doručena do 22. 4. 2020)

Dne  22. 4. 2020

  1. osobně od 14:00 do 17:00 h, budova A – zvonek Sborovna – ředitelna
    (formuláře žádostí budou k dispozici, kopie dokumentů lze pořídit ve škole)
  2. možnost vhodit obálku s dokumenty do připravené poštovní schránky, která bude umístěna za vstupními dveřmi budovy A a označena nápisem Zápis na školní rok 2020/2021, a to od 8:00 do 17:00 h

 Povinné přílohy:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
1 příloha:
kopie rodného listu

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (žák – cizinec)
2 přílohy:
kopie rodného listu
kopie dokladu k povolení pobytu v České republice.

 Žádost o odklad povinné školní docházky
2 přílohy, které lze doručit dodatečně po 22. 4. 2020
doporučení školského poradenského zařízení
doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Nepovinná příloha:
Přiložte, prosím, ještě nepovinnou přílohu:
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Po obdržení žádosti vám bude přiděleno registrační číslo (elektronicky nebo při osobním jednání).

 

 

 Kritéria pro přijímací řízení do Základní školy Horoměřice:

1. Žáci s trvalým pobytem v obci Horoměřice.
2. Žáci s trvalým pobytem v obci Statenice.
3. Děti zaměstnanců ZŠ Horoměřice.

 

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Zápis 2020–2021
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žák - cizinec
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jak můžete pomoci svým dětem