Zápis dětí do I. třídy na školní rok 2019/2020
se bude konat ve středu 10. 4. 2019 od 15:00 do 17:00

S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce,
popř. vyplněnou přihlášku (web školy)

Kritéria pro přijímací řízení do Základní školy Horoměřice na školní rok 2019/2020:
1. Žáci s trvalým pobytem v obci Horoměřice.
2. Děti zaměstnanců ZŠ Horoměřice.
3. Žáci s trvalým pobytem v obci Statenice. *
* Do naplnění kapacity prvních tříd.

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Zápis 2019 + kritéria pro přijetí
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žák - cizinec
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jak můžete pomoci svým dětem