• Platby provádějte na účet ZŠ – nezapomeňte uvést variabilní symbol žáka.
 • Kroužky se platí v září a v lednu.

Číslo účtu:

 • 181803338/0300
 • VS obdržel každý žák na začátku školního roku.
 • Do poznámky vždy uvádějte, za co platbu posíláte (např: kroužky, družina, ŠVP). Na účet školy neplaťte stravné!
 • Družina, školní klub……….. 200 Kč / měsíc (1000 Kč / pololetí)
 • Kroužky…………………….  Kč / pololetí
 • Logopedie…………………  Kč / celý školní rok
 • Hovory o víře jsou zdarma
 • Příprava na gymnázium – 5. a 7. ročník :
  M……. Kč (říjen až duben)
  ČJ….. Kč (říjen až duben)

Spotřební materiál:

 • 1. ročník ………………… 500 Kč
 • 2. ročník ………………… 700 Kč
 • 3. ročník ………………… 800 Kč
 • 4. ročník ………………… 900 Kč
 • 5. ročník ………………… 1000 Kč
 • 6. ročník ……………….. 1100 Kč
 • 7. ročník ……………….. 1200 Kč
 • 8. ročník ……………….. 1200 Kč
 • 9. ročník ……………….. 1200 Kč