• Platby provádějte na účet ZŠ – nezapomeňte uvést variabilní symbol žáka.
  • Kroužky se platí v září a v lednu.

Číslo účtu:

  • 181803338/0300
  • VS obdržel každý žák na začátku školního roku.
  • Do poznámky vždy uvádějte, za co platbu posíláte (např: kroužky, družina, ŠVP). Na účet školy neplaťte stravné!
  • Družina, školní klub……….. 200 Kč / měsíc ( 1000 Kč / pololetí)
  • Kroužky……………………. 600 Kč / pololetí
  • Logopedie………………… 500 Kč / celý školní rok
  • Hovory o víře jsou zdarma
  • Příprava na gymnázium – 5. a 7. ročník :
    M…….600 Kč (říjen až duben)
    ČJ…..600 Kč (říjen až duben)

Spotřební materiál:

  • 1. ročník ………………… 400 Kč
  • 2. ročník ………………… 600 Kč
  • 3. ročník ………………… 700 Kč
  • 4. ročník ………………… 800 Kč
  • 5. ročník ………………… 900 Kč
  • 6. ročník ……………….. 1100 Kč
  • 7. ročník ……………….. 1200 Kč
  • 8. ročník ……………….. 1200 Kč