Začátek školního roku 3. září 2018
Konec I. pololetí 31. ledna 2019
Konec II. pololetí 28. června 2019
Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Jarní prázdniny 25. února – 3. března 2019
Velikonoční prázdniny 18. dubna 2019
Zápis žáků do 1. třídy 10. dubna 2019
Hlavní prázdniny 29. června – 1. září 2019
Třídní schůzky 5. září 2018
23. ledna 2019
Konzultační hodiny 20. listopadu 2018 – pouze 1. A, 21. listopadu 2018, 24. dubna 2019
Pedagogické rady 5. září 2018, 21. listopadu 2018, 23. ledna  2019,
24.dubna 2019, 19. června 2019
Ředitelské volno (volný den)