Začátek školního roku 2. září 2019
Konec I. pololetí 31. ledna 2020
Konec II. pololetí 30. června 2020
Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020
Jarní prázdniny 2. března – 8. března 2020
Velikonoční prázdniny 9. dubna 2020
Zápis žáků do 1. třídy 22. dubna 2020
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2020
Třídní schůzky 4. září 2019, 15. ledna 2020
Konzultační hodiny 20. listopadu 2019, 15. dubna 2019
Pedagogické rady 4. září 2019, 20. listopadu 2019, 15. ledna 2020,
15. dubna 2020, 17. června 2020
Ředitelské volno (volný den) 29. a 30. června 2020