21.10.2014 Výstava dýní

7.11.2014 Dravci a sovy u nás ve škole

28.11.2014 Vánoční jarmark

5.12.2014 Mikulášský karneval

19.12.2014 Vánoční setkání

Výtvarná a pracovní činnost

29.1.2015 Vysvědčení za 1. pololetí

4.2.2015 Zápis dětí do I. tříd pro školní rok 2015/2016

13.2.2015 Recitační soutěž, školní kolo

Výtvarná a pracovní činnost

26.3.2015 Recitační soutěž, oblastní kolo – ZŠ Rudná, vítězové školního kola

11.6.2015 Lysolajský běh, vybraní žáci z II., III. a V. tříd

9.6.2015 Katedrála sv. Víta, II.A a kroužek Hovory o víře

Spaní v tělocvičně

21. – 25.6. 2015 Škola v přírodě v Jizerských horách

7. – 12.6.2015 Škola v přírodě v Jizerských horách

1.6.2015 Ochrana člověka za mimořádných situací – Bezpečný pes, I. – V. třída

Pohádka

Výtvarná a pracovní činnost