21. 10. 2014 Výstava dýní

7. 11. 2014 Dravci a sovy u nás ve škole

28. 11. 2014 Vánoční jarmark

5. 12. 2014 Mikulášský karneval

19. 12. 2014 Vánoční setkání

Výtvarná a pracovní činnost

29. 1. 2015 Vysvědčení za 1. pololetí

4. 2. 2015 Zápis dětí do I. tříd pro školní rok 201516

13. 2. 2015 Recitační soutěž, školní kolo

Výtvarná a pracovní činnost

26. 3. 2015 Recitační soutěž, oblastní kolo – ZŠ Rudná, vítězové školního kola

11. 6. 2015 Lysolajský běh, vybraní žáci z II., III. a V. tříd

9. 6. 2015 Katedrála sv. Víta, II. A a kroužek Hovory o víře

Spaní v tělocvičně

21. 25. 6. 2015 Škola v přírodě v Jizerských horách

7. 12. 6. 2015 Škola v přírodě v Jizerských horách

1. 6. 2015 Ochrana člověka za mimořádných situací – Bezpečný pes, I. – V. třída

Pohádka

Výtvarná a pracovní činnost