3. 9. 2012 Zahájení školního roku 201213

19. 9. 2012 PREventivní triky k použití elektriky

Výtvarná a pracovní činnost

29. 11. 2012 Vánoční jarmark

6. 12. 2012 Mikulášský karneval, I. V. třída

21. 12. 2012 Vánoční vystoupení žáků

22. 1. 2013 Exkurze na Letišti Václava Havla Praha

31. 1. 2013 O chytré princezně

Výtvarná a pracovní činnost

4. 4. 2013 BESIP beseda, I. třída

20. 5. 2013 Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

2. 8. 6. 2013 Škola v přírodě

13. 6. 2013 Lysolajský běh

CD Ententynus

Spaní v tělocvičně na téma „Máme rádi zvířata“

Výtvarná a pracovní činnost Velikonoce, jaro a léto

20. 6. 2013 Petřín, V. třída

24. 6. 2013 Ochrana člověka za mimořádných situací

27. 6. 2013 Závěrečná školní slavnost

28. 6. 2013 Vysvědčení, poslední zvonění žáků V. třídy