1. 9. 2009 Zahájení školního roku 200910

Den matek

8. 9. 2009 Byl jednou jeden domeček

16. 10. Projekt Afrika

Skřítek Bambulka

Pošta

Výtvarná činnost

3. 11. 2009 Tajemné sovy (letové ukázky)

26. 10. 2009 Myška z bříška, Divadlo v Dlouhé

Cesta do školy a domů

1. 12.2009 Den otevřených dveří

4. 12. 2009 Mikulášský karneval

22. 12. 2009 Vánoční besídka

200910 Naše škola

200910 Naše třídy

Čas adventní

28. 1. 2010 Exkurze na letišti Praha

Koloběh vody

Tučňáci

Veselé koláže

26. 2. 2010 LEGO

10. 2. 2010 Zápis dětí do I. třídy

8. 3. 2010 Domov důchodců

12. 4. 2010 Domov důchodců

14. 4. 2010 Výchovný koncert

24. – 31. 4. 2010 Škola v přírodě

7. 5. 2010 Recitace žáků I. třídy

Z pohádky do pohádky

Literární výchova

Velikonoce

19. 5. 2010 Recitační soutěž

Poznáváme své tělo

4. 6. 2010 O královně Ester

22. 6. 2010 Pražský hrad – Muzeum hraček

17. 6. 2010 Lysolajský běh

24. 6. 2010 Hudební trio

29 .6. 2010 Školní slavnost