7. 5. 2007  Recitace žáků 1. tříd

7. 5. 2007  Sázení stromů

27. 6. 2007  Školní výlet – skanzen Třebíz

2007–08  Naše třídy

Naše škola 2007–08

Divadlo Komedie

Sportovní hry

Anglická konverzace

Keramický kroužek

Výtvarný kroužek

Počítačový kroužek

Florbal

6. 12. 2007 Mikulášský karneval

Cesta do Betléma, Divadlo Hybernia, I. – V. třída

21. 12. 2007 Vánoční besídka

6. 2. 2008 Zápis do I. třídy

Aerobik a moderní tanec

Velikonoce

Naše rodina

Kamarád

8. 4. 2008 Recitační soutěž

1. 4. 2008 Pletení z proutí pracovní činnosti, V. třída

18. 4. 2008 Letové ukázky dravců a sov

7. 5. 2008 Recitace žáků IV. třídy

Rej čarodějnic

Den Země

Jaro

13. 5. 2008 Fotografování tříd

6. 6. 2008 Lážov Káji Maříka

23. 6. 2008 Sportovní den

24. 6. 2008 Psovodi

Nácvik tanečního vystoupení v soutěži Ukaž, co umíš!