Od 25. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně  ve škole formou školních skupin. Účast žáků není povinná. Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále pokra­čovat ve výuce distanční formou. Děti mohou být ve škole od 8:30 do 16:00 hodin. Složení skupin naplněných nejvýše do 15 dětí je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

 Do­poledne probíhá výuka, jejíž vzdělávací obsah je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Odpoledne se žáci 1. – 3. ročníků zúčastní zájmových aktivit ve třídách, případně na školní zahradě (ve stejných skupinách jako dopoledne). Úplata za školské služby se v tomto případě nehradí (žák nemusí být zapsán do školní družiny).

Školní stravování ve školní jídelně je zajištěno v souladu s usnesením vlády ze dne 30. 4. 2020. Obědy je nutné objednat do 21. 5. 2020.

 Předávání žáků při příchodu do školy je organizováno pedagogickými pracovníky na zahradě školy od 8:15 hod. Z organizačních důvodů je odchod ze školy možný po obědě cca od 11:30 do 12:30 hod. a dále od 15:00 do 16:00 hod. Při cestě do školy a ze školy žáci dbají na dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv dopro­vázejícím osobám.

Aby žákovi byla osobní účast ve škole umožněna, je nutné, aby dne 25. 5. zákonný zástupce žáka předložil čestné prohlášení, které zahrnuje:

  • písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte,
  • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ ČR.

 Případnou absenci žáků, kteří jsou přihlášeni do školních skupin, je nutné omlouvat ihned třídní učitelce nebo na telefonním čísle 220 971 331.

Při příchodu do školy a při pobytu ve společných prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.  Žáci musí mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Ostatní hygienické prostředky zajišťuje škola.

Podrobné organizační pokyny naleznete na webu školy.

Očekáváme od žáků mimořádnou disciplinovanost a prosíme, abyste svým dětem zdůraznili smysl těchto opatření. Předem děkujeme!

příloha: čestné prohlášení (PDF)

V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru v ČR a na základě usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje vyzýváme zákonné zástupce žáků, kteří během jarních prázdnin navštívili zasažené oblasti (zejména severní Itálii), aby v rámci prevence šíření nemoci neposílali děti do školy po dobu inkubační doby, t.j. 14 dní.

V kompetenci školy není jednotlivé případy posuzovat. Žádáme proto rodiče, aby pro posouzení, zda se výše uvedená výzva jejich konkrétního případu týká, kontaktovali Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze (protiepidemické oddělení) a zvážili možná rizika. Pro dotazy je u krajské hygienické stanice zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00 hod. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22:00 hod.

 

Děkujeme těm rodičům, kteří s námi v souvislosti s mimořádnou situací vstřícně spolupracují.

Preventivní zdravotní komise v rámci předcházení šíření nákazy COVID-19 (koronavirus) přijímá tato opatření:

1.  ZŠ a MŠ Horoměřice vyzvou rodiče dětí, které v posledních dvou týdnech (tj. po 22. 2. 2020) navštívily Itálii, aby v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 nechali své děti doma a neposílali je do školských zařízení. Jedná se o důrazné doporučení preventivní zdravotní komise.
2.  ZŠ a MŠ Horoměřice zajistí zvýšenou dezinfekci svých prostor. Děti budou znovu instruovány o správné hygieně rukou, nutnosti kýchání a kašlání do kapesníku.
3.  V ZŠ a MŠ Horoměřice bude personál provádět kontrolu zdravotního stavu dětí. V případě podezření bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
4. V týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 budou zrušeny všechny kroužky vedené externími lektory. Zrušena bude také výuka ZUŠ v prostorách ZŠ Horoměřice (netýká se budovy ZUŠ).
5.  V týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 bude zrušena výuka plavání.
6.  Děti, které zůstanou doma, nemají nárok na oběd ze školní jídelny (obědy je nutné odhlásit, nelze je ani vyzvednout).

Přijatá opatření budou průběžně vyhodnocována a podle potřeby upravována. Opatření ve školských zařízeních zatím platí pro týden 9. – 13. 3. 2020.

21 Úno / 2020

DOPORUČENÍ

Z důvodu vysoké nemocnosti (infekční střevní viróza) doporučujeme, abyste v pátek 21. 2. 2020 nechali dítě doma. (V tomto případě je nutné do 6:00 hodin odhlásit oběd.) Pokud dítě onemocní, dohlédněte, prosím, aby se do kolektivu vracelo úplně vyléčené.