25 Úno / 2021

Informace pro zákonné zástupce


Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření s účinností od 25. 2. 2021

Ve všech vnitřních prostorách školy se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou:

  •  respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)
  •  zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC
28 Úno / 2021

Organizace vzdělávání od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,

od 4. ledna 2021 nařízením vlády ČR dochází ke změně v organizaci vzdělávání:

  • 1. a 2. ročník povinná prezenční výuka. Příchod do školy je od 8:10 do 8:30 h podle pokynů třídní učitelky.
  • ostatní ročníky – distanční výuka

Obědy ve školní jídelně jsou pro žáky na prezenční výuce automaticky přihlášeny. Odpolední školní družina bude v provozu do 16:00, ranní družina je zrušena (aby nedocházelo ke spojování třídních kolektivů).

Při příchodu do školy a při pobytu ve všech prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáci musí mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Ostatní hygienické prostředky zajišťuje škola.

Výdej obědů pro žáky na distančním vzdělávání:

  • od 11:30 do 12:00  3.– 5. ročník
  • od 12:00 do 12:30  2. stupeň

Obědy budou vydávány ve výdejním okénku školní jídelny (za obecním úřadem), a to do vlastních nádob, jídlonosičů nebo plastových krabiček.

Obědy pro žáky na distanční výuce lze objednat na emailu: sj.horomerice@seznam.cz.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace je nutné předem domluvit s vyučujícím, který písemně určí datum, místo a čas schůzky.

Předem děkujeme za spolupráci.

8 Bře / 2021

Jarní prázdniny 8.–14. března 2021

21 Dub / 2021

Zápis žáků do I. tříd na školní rok 2021–2022

více informací: ZDE