26 Čvn / 2020

Ukončení školního roku a předání vysvědčení

V pátek 26. 6. 2020 v jednotlivých třídách, dle informací třídních učitelů.

Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří do školy nechodí. S sebou musí přinést vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ .

Nezařazené