10 Bře / 2020

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 v ČR

V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru v ČR a na základě usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje vyzýváme zákonné zástupce žáků, kteří během jarních prázdnin navštívili zasažené oblasti (zejména severní Itálii), aby v rámci prevence šíření nemoci neposílali děti do školy po dobu inkubační doby, t.j. 14 dní.

V kompetenci školy není jednotlivé případy posuzovat. Žádáme proto rodiče, aby pro posouzení, zda se výše uvedená výzva jejich konkrétního případu týká, kontaktovali Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze (protiepidemické oddělení) a zvážili možná rizika. Pro dotazy je u krajské hygienické stanice zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00 hod. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22:00 hod.

 

Děkujeme těm rodičům, kteří s námi v souvislosti s mimořádnou situací vstřícně spolupracují.

from to
Nezařazené